Указания
Хоризонтално меню (demo_hMenu.jpg)
Използван е шрифт Century Gothic, цвят на текста #333, размер на текста – 95%;

Текстовото съдържание е разположено в област със ширина 980 пиксела, центрирана;

подзаглавията – 120%, без удебеляване.

Менюто има височина 50 пиксела, сив фон - #999,
Линковете изглеждат като бутон/блок и се променят при посочване.
Линковете: цвят - #333, рамка отляво - #373, размер на текста – 110%, без подчертаване;
Линковете при посочване: цвят - #ccc, фон - #373;

Ширината на всеки линк може да е различна (така е в демото - с уплътнение от по 40 пикс. отляво и отдясно) или пък да е фиксирана.